1990-2000

Secretaresse via diverse uitzend- en detacheringsorganisaties.